Translation status

338 Strings 99% Translate
3,371 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 91% 20 140 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 2 54 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 93% 45 888 2 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 81 1,327 93 1 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 5 37 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 2 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 2 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 3 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
auxiliary MPL Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 89 1,201 15 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 2 18 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 16 128 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 31 476 11 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 20 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 98% 3 13 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 97% 14 133 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 5 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 1 20 1 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 60% 18 131 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 92% 172 5,025 8 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 6 21 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 38% 2,837 28,296 90 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 10 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 60 656 24 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 85% 287 5,179 20 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 50% 3,732 49,928 15 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 85% 219 1,921 14 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 6 48 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 1 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 47% 198 2,664 5 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 96% 7 58 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 11 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 59% 2,279 31,209 19 5 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 99% 3 93 7 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 90% 31 260 2 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL 94% 7 40 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master ui 1598086a7
Weblate authored 27 minutes ago
Filemask*/helpcontent2/source/text/swriter.po
Translation file nb/helpcontent2/source/text/swriter.po
None

New string to translate

LibreOffice Help - master / text/swriterNorwegian Bokmål

New string to translate a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 2 months ago
Spor endringer
2 months ago
Velger kategorien for dette dokumentets nasjonale sikkerhetspolicy type. Den valgte kategorien lagres sammen med dokumentet som BAILS metadata, men det påvirker ikke brukergrensesnittet.
2 months ago
Immaterielle rettigheterer en generell term for innholdet i dokumentet, Velg denne kategorien for generell dokument klassifikasjon.
2 months ago
BAF Kategorier
2 months ago
%PRODUCTNAME implementerte en leverandøruavhengig åpen standard utviklet av <item type="acronym">TSCP</item> (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.). To av disse er spesielt interessante:
2 months ago
Informasjon utveksles mellom brukere og organisasjoner som samarbeider for å forfølge et mål. Der sensitiv informasjon er involvert, er det forutsatt at partene vil ha avtalt hvilken informasjon som er sensitiv og hvordan slik informasjon skal identifiseres og håndteres. Alle som mottar slik informasjon vil være avhengig av at leverandøren av informasjon følger de avtalte prosedyrene for å identifisere følsomheten av informasjonen.
2 months ago
$[officename] Writer inneholder mange publiserings- og tegneverktøy som hjelper deg med å lage profesjonelt stilede dokumenter, for eksempel brosjyrer, nyhetsbrev og invitasjoner. Du kan formatere dokumentene med flersøyleoppsett, <link href="text/swriter/guide/text_frame.xhp" name="frames"> rammer </link>, <link href="text/swriter/guide/insert_graphic.xhp" name="graphics"> grafikk </link>,<link href="text/swriter/guide/table_insert.xhp" name="tables">tabeller </link> og andre objekter.
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 338 3,371 31,724
Translated 99% 337 3,366 31,649
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 9 149

Last activity

Last change Nov. 26, 2019, 5:52 p.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Activity in last 30 days

Activity in last year