Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Albanian 19.7% 3.2% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
Amharic 62.9% 64.1% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
Arabic 2.4% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Asturian 49.0% 42.3% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Basque 98.9% 97.8% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Bengali 44.3% 34.7% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
Bengali (India) 44.3% 34.7% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian 25.2% 9.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 100.0% 100.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 78.0% 76.1% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_VALENCIA) 52.2% 48.3% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer 49.4% 43.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 98.9% 97.8% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 47.1% 38.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 18.9% 7.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
Czech 90.0% 90.5% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Danish 98.9% 97.8% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 98.9% 97.8% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate
Dzongkha 43.7% 36.2% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
English (Australia) 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (South Africa) 44.8% 36.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom) 98.9% 97.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto 35.1% 25.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
Estonian 62.3% 62.8% 36.2% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 49.6% 43.1% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
French 98.9% 97.8% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
Galician 53.2% 44.9% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Georgian 24.6% 7.7% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
German 98.9% 97.8% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Greek 98.9% 97.8% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Guarani (Paraguayan) (gug) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati 38.8% 32.6% 0.0% 18.7% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew 31.3% 23.4% 0.0% 19.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi 16.6% 3.4% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 53.8% 53.3% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Icelandic 30.8% 9.8% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 94.2% 94.7% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
Italian 98.9% 97.8% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
Japanese 48.3% 40.5% 0.0% 1.0% 0.3% 0.0% Translate
Korean 50.6% 47.9% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
Lao 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 33.5% 9.3% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 46.3% 43.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Luxembourgish 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 45.7% 38.8% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
Malay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali 44.7% 36.9% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 98.9% 97.8% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk 98.9% 97.8% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Oromo 46.6% 38.5% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Polish 65.2% 64.8% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese 98.7% 97.4% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 47.3% 39.8% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
sid (generated) (sid) 47.8% 41.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala 13.2% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 35.5% 20.9% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian 98.9% 97.8% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 75.2% 75.4% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 50.2% 44.1% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Tajik 29.5% 24.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil 25.2% 8.6% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Tibetan 44.8% 36.5% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 56.4% 57.2% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 98.9% 97.8% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Urdu 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Uyghur 21.2% 6.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 46.7% 38.6% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MPL v2
Repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master 7b3964ed5, a week ago
Filemask*/helpcontent2/source/text/shared/00.po
Number of strings 108330
Number of words 1294785
Number of languages 69
Number of source strings 1570
Number of source words 18765
When User Action Detail Object
3 hours ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/shared/00 - Bulgarian
<variable id="menuenew">Изберете раздела <menuitem>Инструменти - Персонализиране - Менюта</menuitem>, щракнете върху зъбното колело <image id="img_id3148386" src="cmd/lc_config.svg" width="0.2228in" height="0.2228in"><alt id="alt_id3148386">Икона за меню „зъбно колело“</alt></image> за падащото меню и изберете <menuitem>Преместване</menuitem>.</variable>
3 hours ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/shared/00 - Bulgarian
<variable id="menuenew">Изберете раздела <menuitem>Инструменти - Персонализиране - Менюта</menuitem>, щракнете върху зъбното колело <image id="img_id3148386" src="cmd/lc_config.svg" width="0.2228in" height="0.2228in"><alt id="alt_id3148386">Икона за меню „зъбно колело“</alt></image> за падащото меню и изберете <menuitem>Добавяне</menuitem>.</variable>
3 hours ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/shared/00 - Bulgarian
<variable id="liborganizer">Изберете <emph>Инструменти - Макроси - Управление на макроси - %PRODUCTNAME Basic</emph>,<br/>щракнете върху бутона <widget>Организатор</widget>.</variable>
4 hours ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/shared/00 - Bulgarian
<variable id="selectmakro">Изберете <emph>Инструменти - Макроси - Стартиране на макрос</emph>.</variable>
15 hours ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/shared/00 - Bulgarian
Когато се използват функции, в които един или няколко аргумента са низове с критерии за търсене – регулярни изрази, първо се прави опит низовете с критерии да се преобразуват в числа. Например ".0" ще се преобразува в 0.0 и т.н. При успех няма да се използва сравняване по регулярен израз, а сравняване на числа. Ако обаче се превключи към локал, в който десетичният разделител не е точка, ще сработи преобразуването към регулярен израз. За да наложите изчисляване на регулярен израз вместо числов, използвайте израз, който не може да бъде изтълкуван като число, например ".[0]", ".\0" или "(?i).0".
yesterday mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/shared/00 - Bulgarian
Търсенето поддържа заместващи знаци или <link href="text/shared/01/02100001.xhp" name="regular expressions">регулярни изрази</link>. Ако са разрешени регулярните изрази, можете да въведете например „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако искате да търсите текст, който сам представлява регулярен израз, трябва или да поставите наклонена черта „\“ пред всеки знак, или да оградите текста с \Q...\E. Можете да превключвате автоматичното изчисляване на заместващи знаци или регулярни изрази в <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp"><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Инструменти - Настройки</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - PRODUCTNAME Calc - Изчисляване</menuitem></link>.
a week ago None Committed changes LibreOffice Help - master/text/shared/00 - Portuguese (Brazil)
10 days ago olivier New translation LibreOffice Help - master/text/shared/00 - Portuguese (Brazil)
<variable id="menuemove">Escolha a aba <menuitem>Ferramentas - Personalizar - Menus</menuitem>, clique no menu da engrenagem <image id="img_id3148386" src="cmd/lc_config.svg" width="0.2228in" height="0.2228in"><alt id="alt_id3148386">Ícone do menu da engrenagem</alt></image> e escolha <menuitem>Mover</menuitem>.</variable>
11 days ago olivier New translation LibreOffice Help - master/text/shared/00 - Portuguese (Brazil)
<variable id="menuenew">Escolha a aba <menuitem>Ferramentas - Personalizar - Menus</menuitem>, clique no menu da lista da engrenagem <image id="img_id3148386" src="cmd/lc_config.svg" width="0.2228in" height="0.2228in"><alt id="alt_id3148386">Ícone do menu engrenagem</alt></image> e escolha <menuitem>Adicionar</menuitem>.</variable>
11 days ago olivier New translation LibreOffice Help - master/text/shared/00 - Portuguese (Brazil)
<variable id="liborganizer">Escolha <emph>Ferramentas - Macros - Organizar macros - %PRODUCTNAME Basic</emph>,<br/>clique no botão <widget>Organizadorr</widget>.</variable>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year