Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Albanian 27.3% 6.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Amharic 87.0% 87.3% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% Translate
Arabic 15.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian 74.9% 77.1% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
Basque 98.3% 97.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Bengali 72.0% 74.5% 0.0% 12.3% 0.0% 0.0% Translate
Bengali (India) 72.0% 74.5% 0.0% 12.3% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian 53.8% 46.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 100.0% 100.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 93.7% 90.5% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_VALENCIA) 77.6% 79.7% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer 74.8% 77.1% 0.0% 8.7% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 98.3% 97.0% 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 74.2% 76.6% 0.1% 6.1% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 45.5% 32.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech 95.0% 93.4% 0.0% 4.7% 0.0% 0.0% Translate
Danish 98.3% 97.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 96.5% 94.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Dzongkha 72.2% 73.9% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
English (Australia) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (South Africa) 70.7% 74.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom) 98.3% 97.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto 61.1% 55.8% 0.0% 4.9% 0.0% 0.0% Translate
Estonian 74.1% 76.5% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 74.8% 77.1% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
French 98.3% 97.0% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0% Translate
Galician 62.7% 48.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% Translate
Georgian 27.7% 14.4% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
German 98.3% 97.0% 0.0% 7.4% 0.0% 0.0% Translate
Greek 96.1% 94.4% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% Translate
Guarani (Paraguayan) (gug) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati 64.6% 69.2% 0.0% 42.7% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew 65.0% 63.4% 0.0% 37.8% 0.0% 0.0% Translate
Hindi 30.8% 13.2% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 88.9% 86.8% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
Icelandic 38.6% 13.0% 0.1% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 96.4% 94.7% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
Italian 98.3% 97.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese 74.5% 76.7% 0.0% 7.6% 0.1% 0.0% Translate
Korean 73.3% 76.1% 0.0% 9.2% 0.0% 0.0% Translate
Lao 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 42.2% 16.1% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Luxembourgish 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 72.5% 74.9% 0.0% 37.3% 0.0% 0.0% Translate
Malay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali 71.3% 71.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 38.7% 28.4% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk 98.3% 97.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Oromo 73.2% 75.5% 0.0% 7.9% 0.0% 0.0% Translate
Polish 94.2% 92.9% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese 91.6% 89.4% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 74.0% 76.6% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
sid (generated) (sid) 74.3% 76.7% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala 43.4% 26.8% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 63.5% 58.2% 0.0% 6.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian 98.3% 97.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 97.1% 95.5% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 77.8% 79.1% 0.0% 7.6% 0.0% 0.0% Translate
Tajik 11.7% 2.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Tamil 23.7% 9.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Tibetan 70.4% 70.5% 0.0% 7.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 94.4% 92.7% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 96.6% 94.8% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
Urdu 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Uyghur 15.7% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 73.2% 75.5% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MPL v2
Repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master 7b3964ed5, a week ago
Filemask*/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po
Number of strings 315606
Number of words 2679960
Number of languages 69
Number of source strings 4574
Number of source words 38840
When User Action Detail Object
2 days ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/sbasic/shared - Bulgarian
%PRODUCTNAME предлага приложен програмен интерфейс (Application Programming Interface, API), който позволява управление на компонентите на $[officename] чрез различни езици за програмиране с помощта на развойния комплект $[officename] Software Development Kit (SDK). За повече информация относно интерфейса за приложно програмиране и развойния комплект на $[officename] посетете сайта на адрес <link href="https://api.libreoffice.org/" name="api.libreoffice.org">https://api.libreoffice.org</link>
2 days ago mbalabanov Translation changed LibreOffice Help - master/text/sbasic/shared - Bulgarian
<link href="text/sbasic/shared/03131900.xhp#basicdialogs" name="basicanddialog">Обектът BasicLibraries </link>
2 days ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/sbasic/shared - Bulgarian
<link href="text/sbasic/shared/03131900.xhp#basicdialogs" name="basicanddialog">Обектът DialogLibraries</link>
2 days ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/sbasic/shared - Bulgarian
<link href="text/sbasic/shared/03131900.xhp#basicdialogs" name="basicanddialog">Обектът BasicLibraries </link>
2 days ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/sbasic/shared - Bulgarian
Обектът <literal>StarDesktop</literal> представя приложението от %PRODUCTNAME. През <literal>StarDesktop</literal> са достъпни някои подпрограми и обекти на потребителския интерфейс, например текущият прозорец.
2 days ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/sbasic/shared - Bulgarian
<link href="text/sbasic/shared/stardesktop.xhp" name="StarDesktop">Обектът StarDesktop</link>
2 days ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/sbasic/shared - Bulgarian
<bookmark_value>StarDesktop</bookmark_value><bookmark_value>API;Desktop</bookmark_value>
2 days ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/sbasic/shared - Bulgarian
Обектът StarDesktop
2 days ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/sbasic/shared - Bulgarian
Адресира активния компонент, чиито свойства могат да бъдат четени и задавани и чиито методи могат да бъдат извиквани. <literal>ThisComponent</literal> се използва в Basic, където представя текущия документ. Достъпните през <literal>ThisComponent</literal> свойства и методи зависят от типа на документа.
2 days ago mbalabanov New translation LibreOffice Help - master/text/sbasic/shared - Bulgarian
<link href="text/sbasic/shared/03132200.xhp" name="ThisComponent Object">Обектът ThisComponent</link>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year